Młodych Techników [10403]

Wrocław

05:27 od poniedziałku do czwartku w terminie ważności rozkładu
tramwaj
23 Wrocławski Park Przemysłowy
MPK Wrocław
05:41 od poniedziałku do czwartku w terminie ważności rozkładu
tramwaj
23 Wrocławski Park Przemysłowy
MPK Wrocław